PIEVIENOTIES MY LEXUS

Izveidojiet My Lexus profilu un atklājiet aizraujošu piedāvājumu un satura pasauli.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

“MyLexus” Lietošanas noteikumi
(Portāls/lietotne un konts)

Laipni lūdzam MyLexus. Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz MyLexus portālu/lietotni un saturu, pakalpojumiem, lietotņu programmatūrām utt., kas ir pieejami MyLexus portālā/lietotnē, kā arī uz jūsu MyLexus konta izveidi un lietošanu.
Izmantojot MyLexus portālu/lietotni un citas saistītās tīmekļa vietnes, kurās ir piemērojami šie Lietošanas noteikumi, jūs vienojaties par šādiem noteikumiem ar Toyota Baltic AS, Endla 16, 10142, Tallina, Igaunija (“TBA”) un Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brisele, Beļģija (“TME”), kas kopā ir atbildīgi par MyLexus portālu/lietotni un kopā šajos Lietošanas noteikumos saukti par “Lexus”, “mēs”, “mūs” vai ”mūsu”.
Jums vispirms ir jāizlasa šie Lietošanas noteikumi, kas veido juridiski saistošu līgumu starp jums un Lexus, un jāpiekrīt tiem, lai:
- piekļūtu MyLexus portālam/lietotnei un izmantotu to; un
- varētu kļūt par MyLexus dalībnieku un atvērtu un lietotu MyLexus kontu.

1. MyLexus konts

Ja atverat un lietojat MyLexus kontu, jūs esat atbildīgs(-a) par konfidencialitātes MyLexus konta un saistītās paroles saglabāšanu, kā arī par piekļuves ierobežošanu tai (tām) ierīcei(-ēm), kurās jūs piekļūstat savam MyLexus kontam (piem., jūsu datoram), lai novērstu nesankcionētu piekļuvi jūsu MyLexus kontam. Jūs piekrītat uzņemties pilnu atbildību un esat atbildīgs(-a) par visām darbībām, kas notiek ar jūsu MyLexus kontu vai saistīto paroli. Jums ir jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta jūsu MyLexus konta paroles konfidencialitāte un drošība. Jums mūs ir nekavējoties jāinformē, ja jums ir pamats uzskatīt, ka jūsu parole ir kļuvusi zināma citai personai vai paroli izmanto vai, visticamāk, izmantos nesankcionētā veidā.
Jūs vienmēr varat atiestatīt paroli, dodoties uz lapu “Pierakstīties” un uzklikšķinot uz saites “Atiestatīt paroli”. Tad jums vajadzēs norādīt savu MyLexus konta e-pasta adresi. Pēc tam jūs saņemsit e-pastu ar norādījumiem, kā atiestatīt paroli un saiti, uz kuras jums ir jāuzklikšķina. Uzklikšķinot uz šīs saites, atvērsies lapa, kurā jums ir jāieraksta un jāapstiprina jaunā parole un tad jāuzklikšķina uz “Mainīt paroli”, lai apstiprinātu izmaiņas. E-pasta nosūtīšanu ar paroles atiestatīšanas norādēm var veikt zvanu centra vai klientu atbalsta dienesta speciālists, izmantojot “Administratīvo portālu”. Turpmākie soļi ir tādi paši, kā aprakstīts iepriekš.

Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu norādītie dati ir pareizi, aktuāli un pilnīgi. Tāpat, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par jebkādām izmaiņām datos, ko mums sniedzāt MyLexus konta izveides brīdī vai vēlāk. Jūs varat piekļūt lielākajai daļai informācijas, kuru mums sniedzāt, un aktualizēt to MyLexus portāla/lietotnes sadaļā “Mans profils”.
Lexus patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem:
- liegt piekļuvi MyLexus portālam/lietotnei,
- atteikties izveidot MyLexus kontu, un
- apturēt vai dzēst MyLexus kontu.

2. Sīkdatnes

Sīkdatne ir burtu un ciparu identifikators, ko nosūtām uz jūsu datora cieto disku ar tīmekļa pārlūka starpniecību, lai ļautu mūsu sistēmām atpazīt jūsu pārlūku un nodrošināt īpašas funkcijas.
1. Palīdzības izvēlne, kas vairumam pārlūku atrodas izvēļņu joslā, atrodams, kā novērst, lai pārlūks pieņemtu jaunas sīkdatnes, kā pārlūks paziņo, kad saņemat jaunu sīkdatni, un kā atspējot sīkdatnes. Turklāt varat atspējot vai dzēst līdzīgus datus, ko izmanto pārlūku pievienojumierīces, piemēram, Flash sīkdatnes, izmainot pievienojumierīces iestatījumus vai apmeklējot tās ražotāja tīmekļa vietni. Taču, tā kā sīkdatnes ļauj jums gūt labumu no dažām būtiskām MyLexus portāla/lietotnes funkcijām un jūsu MyLexus konta, mēs iesakām jums atstāt tās ieslēgtas
2. Ja atstājat sīkdatnes ieslēgtas, noteikti izrakstieties, kad beidzat strādāt ar koplietotu datoru.

3. Piekļuve MyLexus portālam/lietotnei un jūsu MyLexus kontam un to izmantošana

Mēs centīsimies nodrošināt netraucētu MyLexus portāla/lietotnes un jūsu MyLexus konta pieejamību, kā arī pārsūtīšanu bez kļūdām. Taču tīmekļa īpatnību dēļ nav iespējams garantēt piekļuvi bez traucējumiem un kļūdām.
Tāpat Lexus var reizēm apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi MyLexus portālam/lietotnei un/vai jūsu MyLexus kontam ārkārtas situācijā vai tehnisku iemeslu dēļ (notiek labošana, uzturēšana, uzlabojumi utt.), ar drošību saistītu iemeslu un/vai izmaiņu ieviešanas dēļ (jaunas ietaises, pakalpojumi, lietotnes utt.), neradot atbildību. Mēs centīsimies ierobežot šādu apturēšanas vai ierobežojumu gadījumu biežumu un ilgumu.
Lexus var arī bloķēt vai liegt piekļuvi jūsu MyLexus kontam, ja noticis konta konfidencialitātes/drošības pārkāpums vai tā neatbilstoša lietošana (vai pastāv aizdomas par to).
Jūs uzņematies atbildību par jūsu izvēlētajām ierīcēm, ko izmantojat, lai piekļūtu MyLexus portālam/lietotnei un MyLexus kontam, kā arī izstrādājumiem, pakalpojumiem vai lietotnēm ar MyLexus portāla/lietotnes starpniecību, tostarp par šādu ierīču saderību programmatūras un tehnoloģiskās atbilstības ziņā, lai saņemtu Pakalpojumus. Tāpat jūs esat atbildīgs(-a) par ierīču aktualizēšanu, tostarp, taču ne tikai, par atjauninājumu vai jaunu versiju uzstādīšanu, kad Lexus tos padara pieejamus.

4. Piekļuve MyLexus vidē pieejamiem vai piedāvātiem pakalpojumiem un lietotnēm un to lietošana

a) MyLexus vidē pieejamie vai piedāvātie pakalpojumi un lietotnes
Ar MyLexus portāla/lietotnes un jūsu MyLexus konta (“MyLexus”) starpniecību jums var būt pieejami dažādi pakalpojumi un lietotnes, kas jums ir darīti pieejami, kurus varat iegādāties vai abonēt.
Šo pakalpojumu un lietotņu lietošanu var regulēt arī atsevišķi īpaši lietošanas noteikumi. Tāpēc, ja vēlaties iegūt piekļuvi, iegādāties vai abonēt šādus pakalpojumus un lietotnes, jums būs jāpieņem šie īpašie lietošanas noteikumi.
Tāpat trešo pušu uzņēmumi (“Trešo pušu uzņēmumi”) var darīt pieejamus vai piedāvāt noteiktus pakalpojumus un lietotnes ar MyLexus starpniecību. Jūsu ērtībai MyLexus vidē ir iekļautas atsauces uz šiem pakalpojumiem un lietotnēm. Trešās puses uzņēmums pilnībā atbild par to sniegšanu. Ja vēlaties iegūt piekļuvi, iegādāties vai abonēt šādus pakalpojumus un lietotnes, jums, iespējams, (arī) būs jāpieņem šādu Trešo pušu uzņēmumu lietošanas noteikumi. Sīkāku informāciju skatīt 7. sadaļā (“Trešo pušu uzņēmumi”).
b) Pakalpojumi, kas saistīti ar Savienojamības ierīci jūsu Lexus automobilī (savienotie pakalpojumi un lietotnes)
• Ar MyLexus un/vai jūsu Lexus automobiļa starpniecību jums ir iespēja piekļūt/abonēt virkni īpašu pakalpojumu un lietotņu, ja jūsu Lexus automobilis ir aprīkots ar Lexus savienojamības ierīci (“Savienojamības ierīce”). Jūs varat abonēt (tīmekļa) savienojamības pakalpojumus (“Savienojamības pakalpojumi”) un saistītos savienotos pakalpojumus un lietotnes (kopā “Pakalpojumi”).
• Lexus nenodrošina — un jūs skaidri apliecināt, ka Lexus nenodrošina — Savienojamības pakalpojumus, piekļuvi tīmeklim un/vai citus elektroniskās komunikācijas pakalpojumus. Lexus neraida un nepārsūta nekādus (elektroniskos) signālus. Lexus nav atbildīgs par nekādu (elektronisko) signālu pārraidi un/vai pārsūtīšanu. Šos Savienojamības pakalpojumus, piekļuvi tīmeklim un/vai citus elektroniskās komunikācijas pakalpojumus, kā arī jebkādu (elektronisko) signālu pārraidi nodrošina attiecīgais Trešās puses uzņēmums.
• Uz Pakalpojumu iespējamo lietošanu arī attieksies atsevišķi īpaši lietošanas noteikumi, tostarp bez ierobežojuma Trešo pušu uzņēmumu lietošanas noteikumi. Tāpēc, ja vēlaties saņemt piekļuvi / abonēt jebkādus Pakalpojumus, jums būs atsevišķi un skaidri jāpiekrīt attiecīgajiem lietošanas noteikumiem, kas ir piemērojami šādam Pakalpojumam. Papildus šiem Lietošanas noteikumiem Pakalpojumiem būs piemērojami saistītie īpašie noteikumi, bet gadījumos, kad pastāv atšķirības starp abiem lietošanas noteikumiem, īpašajiem būs priekšroka pār šiem Lietošanas noteikumiem.

Kā abonēt Pakalpojumus
Kad jūsu Lexus automobilis būs aprīkots ar jebkādu Savienojamības ierīci, jums jāveic šādi soļi, lai abonētu vienu vai vairākus Pakalpojumus:
1) jums ir jāpierakstās MyLexus, lai izlasītu šos Lietošanas noteikumus un piekristu tiem;
2) jums ir jādodas uz Pakalpojumu sarakstu un jāatlasa tie, kurus vēlaties abonēt;
3) jūs izlasāt īpašos lietošanas noteikumus, kas saistīti ar katru atlasīto Pakalpojumu, un piekrītat tiem (šie īpašie lietošanas noteikumi ietvers katra atlasītā Pakalpojuma detalizētu aprakstu, abonementa ilgumu, saistīto maksu/cenu, ar maksājumu saistītu informāciju un norādes, kā atteikties no Pakalpojuma);
3) jūs izlasāt mūsu Privātuma paziņojumu(-s), kas saistīts(-i) ar Pakalpojumiem, ja attiecināmi, izlemjat, vai vēlaties sniegt piekrišanu noteiktiem jūsu personas datu apstrādes veidiem;
4) jūs ievadāt papildu informāciju, ko pieprasa Lexus un/vai Trešās puses uzņēmums, lai varētu efektīvi sniegt jums Pakalpojumu(-s), ko izvēlējāties. Jūs varat izlabot vai grozīt šādu informāciju jebkurā brīdī gan pirms abonementa apstiprinājuma, gan pēc tam.
5) Lexus un/vai Trešās puses uzņēmums apstiprinās jūsu abonementu e-pastā vai ar cita paziņošanas veida starpniecību.

Savienojamības ierīces lietošana.
• Uz Savienojamības ierīces lietošanu attiecas īpašie lietošanas noteikumi, kas sniegti Lexus automašīnas iegādes brīdī (piemēram, lietotāja pamācībā vai citā dokumentā).
• Jums būs jāaktivizē Savienojamības ierīce. Šo aktivizāciju veic vai nu tieši jūsu MyLexus kontā vai ar Savienojamības ierīces starpniecību, bet pēc tam apstiprina jūsu MyLexus kontā.
• TME un/vai tā saistītie uzņēmumi saglabā visas tiesības uz Savienojamības ierīci un tā saturu, tostarp, taču ne tikai, uz jebkādām likumīgām intelektuālā īpašuma tiesībām.
• Savienojamības ierīces programmatūras atjauninājumi notiks automātiski, un jūs ar šo apņematies piekrist šādiem atjauninājumiem un nekādā veidā nenovērst un nekavēt tos. Turklāt jūs apņematies nodot Savienojamības ierīci periodiskām apkopes pārbaudēm, kā laiku pa laikam iesaka Lexus. Lexus var jebkurā brīdī nomainīt Savienojamības ierīci drošības apsvērumu dēļ, lai aktualizētu Pakalpojumu piedāvājumu, kā arī citu iemeslu dēļ, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.
• Jebkādas darbības vai manipulācijas ar Savienojamības ierīci un tās programmatūru (piemēram, kopēšana, izmainīšana, reversā inženierija utt.) ir aizliegtas.
• Jūs nedrīkstat izņemt Savienojamības ierīci no Lexus automobiļa un atinstalēt jebkādu tās programmatūras daļu drošības apsvērumu dēļ vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja, neraugoties uz iepriekš minēto, jūs veiksit kādu no šīm darbībām, jūs automātiski deaktivizēsiet vai izbeigsiet Pakalpojumus, kurus abonējāt, bez tiesībām saņemt kompensāciju par zaudēto abonementa laikposmu. Turklāt Lexus nebūs atbildīgs par jebkādām sekām, kas izriet no noņemšanas vai atinstalēšanas, kas var ietekmēt Lexus automašīnas funkcionēšanu. Visbeidzot, jūs zaudēsit jebkādus ieguvumus un komerciālas priekšrocības, ko ieguvāt, izmantojot Pakalpojumus (piemēram, apdrošināšanas vai finansējuma priekšrocības, kas saistītas ar datu, ko nosūta Savienojamības ierīce, uzraudzību).
• Lūdzu, ņemiet vērā, ka, tiklīdz Savienojamības ierīce jūsu Lexus automobilī ir aktivizēta, tā pārraidīs datus par jūsu Lexus automobiļa atrašanās vietu. Šie atrašanās vietas dati ir nepieciešami Pakalpojumu, kurus abonējat, darbībai. Tāpēc, ja deaktivizēsiet Savienojamības ierīci, ņemiet vērā, ka vairāk nevarēsiet piekļūt Pakalpojumiem un izmantot tos.

Pakalpojumu izmantošana
• Uz pakalpojumu piedāvāšanu attiecas patērētāju aizsardzības tiesību akti un noteikumi.
- Attiecīgajā gadījumā un ar nosacījumu, ka esat uzskatāms(-a) par patērētāju saskaņā ar piemērojamiem valsts patērētāju aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem, jums ir tiesības atkāpties no abonēšanas līguma, ko noslēdzāt ar MyLexus starpniecību saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, četrpadsmit (14) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, nesniedzot pamatojumu.
Tādējādi jūsu tiesības atkāpties no šāda līguma beigsies pēc četrpadsmit (14) dienām kopš abonementa iegādes brīža.
- Lai izmantotu atkāpšanās tiesības, jums mūs ir jāinformē par savu lēmumu atkāpties no abonementa, nosūtot mums viennozīmīgu komunikāciju četrpadsmit (14) dienu (atkāpšanās) laikposmā. Šai nolūkā varat, taču jums nav pienākuma, izmantot pievienoto atkāpšanās veidlapas paraugu.
Jūs varat izmantot kādu no turpmākajiem, lai nosūtītu mums lēmumu atkāpties no abonementa: e-pastā uz privacy@lexus.ee
- Ja atkāpjaties no abonementa, mēs kompensēsim jums (i) visas no jums saņemtās maksas par šādu abonēšanu, izņemot tās maksas daļas, ko jūs veicāt, kas atbilst Pakalpojumiem, kas jums sniegti pēc jūsu īpaša pieprasījuma, līdz brīdim, kad mums paziņojāt par savu lēmumu atkāpties no piekrišanas, un (ii) piegādes izmaksas, ja tādas ir (izņemot papildu maksas, kas izriet no izvēlētā piegādes veida, kas atšķiras no vislētākā standarta piegādes veida, ko mēs piedāvājam) bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas kopš dienas, kad mēs tiekam informēti par jūsu lēmumu atkāpties no abonementa. Mēs veiksim šādu kompensāciju ar tādu pašu apmaksas veidu, kādu izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien neesat īpaši piekritis(-usi) par citu veidu; jebkurā gadījumā jums kompensācijas rezultātā netiks piemērotas nekādas maksas.
- Jūs skaidri apliecināt, ka nevarat atkāpties no abonementa, ja attiecīgais Pakalpojums ir pilnībā izlietots, pirms ir pagājis četrpadsmit (14) dienu (atkāpšanās) periods pēc abonementa iegādes (piem., 1 mēneša Savienojamības pakalpojumu iegāde un visa datu ierobežojuma izlietojums, pirms ir pagājis četrpadsmit (14) dienu (atkāpšanās) periods).
• Katra Pakalpojuma atjaunošana, apturēšana un izbeigšana ir norādīta attiecīgajos ar Pakalpojumu saistītajos īpašajos lietošanas noteikumos.
• Jūs apliecināt un piekrītat, ka jebkāda Pakalpojumu lietošana, tostarp to lietošana Lexus automobilī, ir vienīgi jūsu atbildība un risks, un ka Toyota un/vai tā saistītie uzņēmumi, kā arī mūsu piegādātāji nav atbildīgi par zaudējumiem, kas jums var rasties vai ko jūs varat izraisīt trešām personām saistībā ar šādu lietošanu. Mēs skaidri izslēdzam mūsu atbildību par jebkādiem netiešiem vai radītajiem zaudējumiem, tostarp, taču ne tikai, datu zaudējumiem, kaitējumu reputācijai, peļņas zaudējumu, paredzēto ietaupījumu zaudējumu, negūto peļņu un uzņēmējdarbības pārtraukšanu.
Tāpat jūs apliecināt, ka esat pilnībā atbildīgs(-a) par jebkādu datu lietošanu, uzglabāšanu, aizsardzību un izplatību, kas sniegti jums vai kam jums ir pieeja saistībā ar Pakalpojumu lietošanu vai tās rezultātā.
• Jebkāda Pakalpojumu lietošana, kas iespējama no jūsu Lexus automobiļa, vienmēr ir veicama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un drošā veidā, lai tā neiejaucas automobiļa vadīšanā un netraucē tai un/vai citiem satiksmes dalībniekiem.
• Lexus un/vai tā saistītie uzņēmumi nenodrošina Pakalpojumu pieejamību, kvalitāti vai precizitāti, ko Lexus vai jebkurš cits Trešās puses uzņēmums dara pieejamu vai sniedz ar MyLexus starpniecību jebkurā laikā un visās situācijās, vai Pakalpojumu atbilstību attiecībā uz jūsu vai citu jūsu Lexus automobiļa vadītāju vai pasažieru, vai trešo personu īpašajām vajadzībām vai paredzētajiem mērķiem.

5. MyLexus piekļuves un lietošanas atļauja

Lexus piešķir jums ierobežotu atļauju piekļūt MyLexus portālam/lietotnei un jūsu MyLexus kontam un izmantot tos personiskām vajadzībām, taču ne lejupielādēt (izņemot saglabāt kešatmiņā) vai grozīt tos vai jebkādu to daļu, izņemot gadījumus, kad no Lexus ir saņemta skaidra rakstiska piekrišana.

MyLexus portāla/lietotnes izmantošana un MyLexus konta izveide un lietošana ir bezmaksas. Kas attiecas uz 4. sadaļā iepriekš minētajiem Pakalpojumiem vai jebkuriem citiem pakalpojumiem vai lietotnēm, ja ir piemērojama maksa, tā būs īpaši norādīta.

Lexus patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem grozīt, izbeigt, apturēt vai aizstāt kādu pakalpojumu vai lietotni, kas ir pieejami vai tiek piedāvāti MyLexus portālā/lietotnē. Šādā gadījumā Lexus savlaicīgi jūs par to informēs. Šāda lēmuma rezultātā Lexus neradīsies nekāda atbildība.

Šī atļauja NEIETVER a) šīs tīmekļa vietnes vai tās satura tālākpārdošanu vai komerciālu izmantošanu, b) izstrādājumu sarakstu, aprakstu vai cenu apkopošanu un izmantošanu, c) šīs tīmekļa vietnes vai tās satura atvasinātu izmantošanu, d) jebkādu konta informācijas lejupielādi vai kopēšanu cita komersanta labā vai e) datizraces, robotu vai tamlīdzīgu datu vākšanas un ieguves rīku izmantošanu. MyLexus portālu/lietotni vai jebkādu tā daļu nedrīkst reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot, apmeklēt vai citādi lietot jebkādiem komerciāliem mērķiem, iepriekš rakstiski nesaņemot skaidru Lexus piekrišanu.

Turklāt jūs nedrīkstat veikt šādas darbības:
1. Izmantot satvaru vai satvara tehnoloģijas, lai norobežotu kādu Lexus un tā saistīto uzņēmumu preču zīmi, logotipu vai citu informāciju, uz ko attiecas īpašumtiesības (tostarp attēlus, tekstu, lapas maketu vai veidu), nesaņemot skaidri izteiktu rakstisku piekrišanu;
2. Izmantot metadatus vai citu “slēpto tekstu”, izmantojot Lexus vai tā saistīto uzņēmumu nosaukumus vai preču zīmes, nesaņemot skaidri izteiktu rakstisku piekrišanu no Lexus;
3. Neatbilstoši rīkoties, veicot darbības, ko nevar sagaidīt no godprātīga lietotāja, kas rīkojas labā ticībā;
4. Dublēt, izsniegt atļaujas, izsniegt apakšlicences, publicēt, pārraidīt, nosūtīt, izplatīt, veikt, izrādīt, pārdot, pārveidot zīmolu vai citādi nodot datus veidos, kas nav atļauti šajos Lietošanas noteikumos;
5. Mēģināt ignorēt vai faktiski ignorēt jebkādu drošības komponentu.
6. Noņemt paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām; un
7. Savākt, izmantot vai nosūtīt jebkādu informāciju, tostarp, taču ne tikai, personu identificējošu informāciju, kas zināma arī kā “personas dati”.

Ja ir notikusi nesankcionēta lietošana, Lexus būs tiesības nekavējoties izbeigt piekļuvi MyLexus portālam/lietotnei un/vai jūsu MyLexus kontam, un/vai jebkādiem ar to saistītiem pakalpojumiem vai lietotnēm un to lietošanu, neradot kompensācijas pienākumus pret jums.

6. Intelektuālais īpašums

Visas zīmes, kas parādītas MyLexus portālā/lietotnē un saistītajās tīmekļa vietnēs ir uzņēmuma Toyota Motor Corporation, kura galvenā mītne atrodas Japānā, preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes, un tās ir spēkā Eiropas Savienībā un/vai citās jurisdikcijās.

Lexus grafiskās zīmes, logotipi, lapu galvenes, pogu ikonas, skripti un pakalpojumu un lietotņu nosaukumi ir Lexus preču zīmes vai noformējums. Lexus preču zīmes un noformējumu nedrīkst izmantot saistībā ar izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas nav Toyota īpašums, jebkādā veidā, kas, visticamāk, radīs apjukumu klientiem vai jebkādā veidā nopulgo vai diskreditē Lexus.

Visas preču zīmes, kas nepieder Toyota Motor Corporation, bet ir attēlotas MyLexus portālā/lietotnē un saistītās tīmekļa vietnēs, ir attiecīgo īpašnieku īpašums, kas var būt vai var nebūt radniecīgi vai saistīti ar Lexus vai ko Lexus var sponsorēt.

Lexus saglabā visas tiesības uz datiem, kas iegūti no MyLexus portāla/lietotnes lietošanas, to saturu, pakalpojumiem un lietotnēm u.c. anonimizētā veidā, un uz jebkādu to turpmāku lietošanu vai analīzi, ko Lexus veic uz šādu datu pamata.

7. Trešo pušu uzņēmumi

Trešo pušu uzņēmumi var ļaut pieeju, sniegt vai pārdot produktus, pakalpojumus vai lietotnes ar MyLexus portāla/lietotnes starpniecību.
Mēs neesam atbildīgi par šādu Trešo pušu uzņēmumu produktu, pakalpojumu vai lietotņu pārbaudi, novērtēšanu un/vai validāciju. Mēs negarantējam un neapstiprinām jebkādu Trešo pušu uzņēmumu piedāvājumus, un mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par Trešo pušu uzņēmumu rīcību un/vai to produktu, pakalpojumu vai lietotņu saturu, kvalitāti un/vai veiktspēju.
Trešo pušu uzņēmumiem ir atsevišķi lietošanas noteikumi attiecībā uz savu produktu, pakalpojumu un lietotņu padarīšanu pieejamu, sniegšanu vai pārdošanu, un jums būs īpaši jāpiekrīt tiem. Jums ir rūpīgi jāpārskata šādi lietošanas noteikumi, ja apsverat ar tiem iesaistīties jebkādos darījumos.

8. Zaudējumi

TME nav atbildīgs un tam neradīsies saistības par zaudējumiem, kas jums var rasties vai ko jūs varat radīt trešām personām saistībā ar MyLexus portāla/lietotnes un/vai jūsu MyLexus konta lietošanu.

9. Izmaiņas

Mēs saglabājam tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas MyLexus portāla/lietotnes saturā, pakalpojumos, lietotnes programmatūrā utt., kā arī Lietošanas noteikumos. Uz jums attieksies šo Lietošanas noteikumu versija, kas ir spēkā brīdī, kad izmantojat MyLexus portālu/lietotni, ja vien izmaiņas šajos Lietošanos noteikumos nav nepieciešamas, izpildot tiesību aktus vai valsts iestādes rīkojumus. Ja kāda no šo Lietošanas noteikumu prasībām ir atzīta par nederīgu, spēkā neesošu vai cita iemesla dēļ neizpildāmu, šāda prasība tiks atzīta par nošķiramu, un tas neietekmēs pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību vai izpildāmību.

10. Notikumi ārpus saprātīgas kontroles

Mums neradīsies atbildība un nevarēs saukt pie atbildības par jebkādiem mūsu pienākumu izpildes kavējumiem vai neizpildi saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ja kavēšanos vai neizpildi izraisa cēlonis, kas atrodas ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

11. Atteikšanās

Ja jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus un mēs neveicam nekādas darbības, mēs vēl arvien varēsim izmantot tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus jebkurā citā situācijā, kurā jūs pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus.

12. Reglamentējošie tiesību akti un jurisdikcija

Šiem Lietošanas noteikumiem piemēro un tie ir skaidrojami saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem. Jūs piekrītat un arī mēs piekrītam iesniegt strīdus izskatīšanai Harju apriņķa tiesas (Harju maakohus) tiesu jurisdikcijā, Tallinā, Igaunijā.
PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

MYLEXUS PORTĀLS/LIETOTNE UN KONTS


Šis Paziņojums par privātumu attiecas uz jūsu Personas datu Apstrādi saistībā ar jūsu piekļuvi MyLexus portālam/lietotnei un to lietošanu un MyLexus konta izveidi un lietošanu. Tas vienmēr ir lasāms kopskatā ar Lexus Vispārējo privātuma un personas datu aizsardzības politiku, kurā ir aprakstīta jūsu Personas datu apstrādes vispārējā kārtība un kurai jums ir jāpiekrīt, lai turpinātu My Lexus.

Toyota Baltic AS (TBA), Endla tn 16, 10142 Tallinn, Igaunija, un Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Beļģija, kā Datu pārziņi, apkopos jūsu Personas datus (kā aprakstīts turpmāk) tālāk aprakstītajiem mērķiem.

KĀDI JŪSU PERSONAS DATI TIKS IEVĀKTI?
Mēs ievāksim šādus jūsu Personas datus (to kategorijas) attiecībā uz MyLexus portālu/lietotni un jūsu MyLexus kontu:


Personas datu kategorijas:
Personas dati, ko jūs mums sniedzat:
- Jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs,
- Informācija par jūsu Lexus automobili (transportlīdzekļa identifikācijas numurs, reģistrācijas numurs), un
- jebkādas skaņas ieraksta vai attēla datnes, ko jūs augšupielādējat MyLexus portālā/lietotnē un/vai jūsu MyLexus kontā.
Personas dati, ko par jums apkopojam:
- Lexus tīmekļa vietne un MyLexus portāls/lietotne izmanto servera ierakstus, kas reģistrē jūsu darbības ar Lexus tīmekļa vietni un MyLexus portālu/lietotni, kā arī jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes, izmantojot jūsu datora interneta protokola adresi konkrētajā brīdī. Automātiskie procesi, ko izmantojam, lai ievāktu informāciju, ietver sīkdatnes, log datnes un Wifi piekļuves punkta informatorus.


JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS
Mēs apstrādāsim jūsu Personas datus turpmāk aprakstītajiem mērķiem un uz turpmāk aprakstītajiem juridiskajiem pamatiem:


Mērķi:
Juridiskie pamati:
- - MyLexus konta izveidei, lietošanai (no jūsu puses) un tā uzturēšanai (no mūsu puses), tostarp:
§ Lai ļautu jums piekļūt / pierakstīties uz / iegādāties noteiktus pakalpojumus, produktus, lietotnes utt., tostarp, piemēram, navigācijas pakalpojumus un lietotnes, savienotos pakalpojumus un lietotnes (ja jūsu Lexus automašīna ir aprīkota ar savienojamības ierīci)
§ Lai ļautu jums iesniegt mums pieprasījumus (piemēram, pieprasījumu veikt izmēģinājuma braucienu, sniegt cenas piedāvājumu, brošūru, vizīti vai citu informācijas pieprasījumu par Lexus produktiem un pakalpojumiem).
Lūdzam ņemt vērā, ka noteiktus pieprasījumus var izpildīt izvēlētie Pilnvarotie mazumtirgotāji/remontētāji(*). Šādā gadījumā jūsu Personas datiem ir jābūt pieejamiem šādiem izvēlētajiem Pilnvarotajiem mazumtirgotājiem/remontētājiem, lai tie varētu izpildīt jūsu pieprasījumus.

(*) Izvēlētais Pilnvarotais mazumtirgotājs/remontētājs ir 1) tas, kuru izvēlējāties kā “vēlamo Pilnvaroto mazumtirgotāju/remontētāju” jūsu MyLexus konta iestatījumos (ko varat mainīt jebkurā laikā), vai (2) ja neveicāt šādu izvēli, mūsu izvēlētais atbilstoši atrašanās vietai (tuvākais jums atbilstoši pasta indeksam, adresei) vai atbilstoši jūsu komunikācijas vēsturei ar mūsu tīklu.
- Lai nosūtītu jums atgādinājumus, kas saistīti ar jūsu Lexus automobili, un atjaunotu pakalpojumu, ko piedāvājam un kam drīz beigsies derīgums.
- Lai informētu jūs par Lexus produktu un pakalpojumu piedāvājumiem, kas varētu būt aktuāli jums, jūsu Lexus automobilim un/vai jūsu mobilitātei.
- Lai nosūtītu jums informāciju par pasākumiem, ko organizē Lexus.
- Lai sazinātos ar jums un aicinātu jūs piedalīties aptaujās, ko veicam saistībā ar jums kā Lexus automobiļa īpašnieku un Lexus produktiem un pakalpojumiem, kā arī, saņemot jūsu piekrišanu, lai veiktu šīs aptaujas un turpmākos pasākumus.
Jūsu piekrišanu pieprasīs atsevišķi katram no šiem mērķiem atsevišķā tīmekļa veidlapā
- Lai nosūtītu jums mūsu jaunumu apskatus. Jūsu piekrišanu pieprasīs atsevišķi
- Lai aktualizētu, labotu un konsolidētu jūsu Personas datus, kas tiks ievākti, pamatojoties uz šo paziņojumu par privātumu, un jūsu Personas datus, kas jau būtu pieejami likumīgā veidā citās sistēmās, ko darbina mūsu Pilnvarotie mazumtirgotāji/remontētāji vai kāds cits saņēmējs.
- Lai sazinātos ar jums, ja mums rodas problēmas, izpildot kādu no jūsu pieprasījumiem.
- Lai uzlabotu MyLexus portālu/lietotni vai nodrošinātu, ka saturs MyLexus portālā/lietotnē ir parādīts visefektīvākajā veidā.
- Kā daļa no mūsu pasākumiem ar mērķi saglabāt MyLexus portāla/lietotnes un jūsu MyLexus konta drošību.
- Lai atklātu un novērstu nelikumīgas, ļaunprātīgas vai aizskarošas darbības attiecībā uz Lexus tīmekļa vietni, MyLexus portālu/lietotni un MyLexus kontiem.
Mēs neizmantojam automātiski ievāktus datus, lai identificētu individuālus tīmekļa lietotājus, izņemot gadījumus, kad uzskatām, ka tie var būt iesaistīti nelikumīgās, ļaunprātīgās vai aizskarošās darbībās.
- Lai analizētu Lexus tīmekļa vietnes un MyLexus portāla/lietotnes lietošanu un izmeklētu veiktspējas problēmas Lexus tīmekļa vietnē un MyLexus portālā/lietotnē.
Mēs varam filtrēt interneta protokolus un e-pasta adreses, lai novērstu, ka Lexus tīmekļa vietne, MyLexus portāls/lietotne un/vai jūsu MyLexus konts tiek izmantots, lai īstenotu nevēlamu elektronisko saziņu.
Leģitīmas intereses, ko īsteno Datu pārziņi/td>
- Lai izpildītu tiesas rīkojumu vai iestādes rīkojumu vai pieprasījumu. Atbilstoši tiesību aktiem


PERSONAS DATU SAGLABĀŠANAS ILGUMS
Jūsu Personas datus uzglabās tik ilgi, kā norādīts zemāk:


Saglabāšanas periods(-i): Personas datu kategorijas:
Ja ar jūsu MyLexus kontu saistītā informācija liecina, ka jums pieder Lexus automobilis un ja neesat pierakstījies(-usies) savā MyLexus kontā vismaz 5 gadus, mēs uzskatīsim, ka nevēlaties saglabāt MyLexus kontu un izmantot noteiktas funkcijas, kas ir saistītas ar jūsu automobiļa īpašumtiesībām un lietošanu (piemēram, saikne starp savienojamības ierīces izmantošanu jūsu automobilī un jūsu MyLexus kontu). Tad mēs to slēgsim un izdzēsīsim jūsu saistītos Personas datus.
Pirms jūsu MyLexus konta galīgās slēgšanas un jūsu Personas datu dzēšanas mēs jums nosūtīsim e-pastu, lai varat apstiprināt, vai vēlaties vai nevēlaties saglabāt savu MyLexus kontu. Tas pats ir spēkā, ja ar jūsu MyLexus kontu saistītā informācija neliecina, ka jums pieder Lexus automobilis un jūs neesat pierakstījies(-usies) savā MyLexus kontā vismaz 2 gadus.
Visas jūsu Personas datu kategorijas, kas aprakstītas iepriekš.


JŪSU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI (KAS NAV DATU PĀRZINIS(-ŅI))
Jūsu Personas dati būs pieejami tālāk uzskaitītajiem saņēmējiem:


Saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
Pilnvaroti mazumtirgotāji/remontētāji:
Kā minēts iepriekš, atsevišķus jūsu pieprasījumus var izpildīt ar Pilnvarota mazumtirgotāja/remontētāja palīdzību, un tādā gadījumā mēs nodosim jūsu Personas datus jūsu izvēlētajam Pilnvarotajam mazumtirgotājam/remontētājam, lai tie varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu un sazināties ar jums, ja nepieciešams, lai izpildītu jūsu pieprasījumus. Ja jūs neesat norādījis vēlamo Pilnvaroto mazumtirgotāju/remontētāju, mēs to izvēlēsimies atkarībā no atrašanās vietas (vistuvāko jums atbilstoši jūsu pasta indeksam, adresei) vai balstoties uz jūsu saziņas vēsturi ar mūsu tīklu.
Visi mūsu Pilnvarotie mazumtirgotāji/remontētāji ir neatkarīgas grupas vai uzņēmumi. Viņi ir saņēmuši norādes, ka viņiem ir jābūt ieviestām atbilstošām datu drošības garantijām un viņi nedrīkst izmantot jūsu Personas datus mērķiem, kas pārsniedz jūsu konkrēta pieprasījuma, ko mums iesniedzāt, robežas. Attiecīgie Pilnvarotie mazumtirgotāji/remontētāji var atsevišķi pieprasīt jums norādīt savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju citiem mērķiem, piemēram, mārketinga aktivitātēm. Šāda komunikācija tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.


JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA/NOSŪTĪŠANA SAŅĒMĒJIEM VALSTĪS ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ)
Jūsu Personas datus var padarīt pieejamus saņēmējam(-iem) valstīs ārpus EEZ, kā norādīts turpmāk:


Identitāte Valsts
Saņēmējs(-i) ārpus EEZ
Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, ASV (tādā apmērā, kas nepieciešams, lai veiktu jūsu Personas datu tehnisku apstrādi) ASV
Jums ir jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, lai reģistrētos.
Jums ir jāpiekrīt personas datu aizsardzības politikai, lai reģistrētos.