concept cars

KONCEPTAUTOMOBIĻI

Lexus konceptautomobiļi ļauj mums palūkoties uz aizraujošām nākotnes dizaina tendencēm.

main menu lexus brand

DIZAINA
INOVĀCIJAS

Šajā sadaļā aprakstītas mūsu pārsteidzošākās dizaina koncepcijas un sasniegumi.

hybrid cars

HIBRĪDAUTO

Pastāv vairāki hibrīdauto veidi, un tiem visiem ir kas kopīgs.

lexus service

LEXUS
SERVISI

Atrodiet sev tuvāko Lexus centru vai tirdzniecības vietu.

ATPAKAĻ UZ RAKSTIEM

INTERVIJA AR DIZAINERI
NERI OKSMENU (NERI OXMAN)

2017. GADA FEBRUĀRIS, MIT MEDIA LAB

1. Kā jutāties, saņemot piedāvājumu no Lexus International?

Kad Lexus uzrunāja The Mediated Matter Group, mēs strādājām pie komandas attīstīta projekta, kurā ar 3D printeri drukājām optiski caurspīdīgu stiklu. Sākotnēji mēs uzsākām šīs tehnoloģijas lietošanu 2015. gadā un kopš tā laika strādājam pie tās pilnīgas pārstrādāšanas, lai varētu nodrošināt arhitektoniska mēroga stikla ražošanu. Šī tehnoloģija meklēja savu projektu (nevis otrādi – projekts meklēja tehnoloģiju), un pēkšņi uzradās Lexus!

2. Kā Jūs interpretētu tēmu TOMĒR?

TOMĒR ir interesants vārds, jo tam rodas nozīme tikai kontekstā, piemēram, sens, tomēr moderns. Šī iemesla dēļ tas apzīmē veselumu (nozīmi), kas ir lielāks par tā sastāvdaļu kopsummu (atsevišķu vārdu kopumu). Tas ir īpatnējs vārds – formulējuma veids, kas izsaka saistības starp citiem, bieži vien pretrunīgiem vārdiem: ātrs, tomēr lēns; stingrs, tomēr mīksts; tumšs, tomēr gaišs; progresīvs, tomēr autentisks; mūžīgs, tomēr laicīgs. Tādējādi šo terminu var uzskatīt par gramatisku mehānismu, kas rada sinerģiju starp diviem aprakstošiem vārdiem, kas citādi kopā nesaderētu vai šķistu pretrunīgi: „Sens, tik sens skats, un tik jauns (..)”. Tādēļ mums vārds TOMĒR apzīmē veselumus, kas ir lielāki par to sastāvdaļu kopsummu un var ietvert to, kas sākotnēji šķiet pretrunīgs vai nelokāmi divdabīgs. Tas apvieno, nevis nošķir.

3. Kā Jūs attiecinātu tēmu TOMĒR uz savu instalāciju?

Mums – The Mediated Matter Group – tēma TOMĒR bija īpaši iedvesmojoša, jo tā norāda uz pāreju no atsevišķām sastāvdaļām uz veselumiem.

Ir divi veidi, kā domāt, piemēram, par ēkas, apģērba, lidmašīnas vai automobiļa dizainu un uzbūvi. Pirmais ir uztvert katru no šiem dizaina objektiem kā mašīnu – iekārtu, kas ir izgatavota no detaļām un izmanto mehānisku spēku un kurā katrai detaļai ir noteikta funkcija. Kad detaļas tiek saliktas kopā, tās spēj veikt noteiktu uzdevumu, piemēram, tādas praktiskas darbības kā lidošana (lidmašīna), braukšana (automobilis) vai, tieši tā, dzīvošana (ēka). Otrais ir uztvert to kā organismu jeb būtni – veselumu, kas ir lielāks par tā sastāvdaļu kopsummu un kas pārvērš tādas darbības kā lidošana un braukšana pieredzē – durvīm raksturīga skaņa, vienmērīga stūres grozīšana, skata kvalitāte, skaņas dvēseliskums, kustīgas mehāniskās ierīces, caurspīdīgums. Kad visi šie aspekti apvienojas, tie rada pieredzi, ko vairs nevar sadalīt pa sastāvdaļām. Patiesībā, tiklīdz tā tiek sadalīta pa sastāvdaļām, tā pārstāj eksistēt. Mūsuprāt, šī pieeja ir katra ievērojama uzņēmuma, kuram rūp dizains, mantojuma pamatā.

Arī norises dabā ir sinerģiskas: tās ir efektīvas, tomēr efektīgas; funkcionālas, tomēr skaistas; mūžīgas, tomēr laicīgas; pastāvīgas, tomēr cikliskas; konsekventas, tomēr adaptīvas; ilgtspējīgas, tomēr ekoloģiskas; sabalansētas, tomēr reaģējošas. Visu, ko radījusi daba, var uztvert par veselumiem, kas ir lielāki par to sastāvdaļu kopsummu.

Ar savu instalāciju vēlējāmies radīt holistisku un viendabīgu pieredzi gan attiecībā uz jauno pamattehnoloģiju, kas izstrādāta tās dizainam, gan tās dizainisko rezultātu. Sinerģija starp iekārtu un organismiem, mehānisko un dzīvo bija tas, kas mūs vadīja un iedvesmoja.

4. Ar ko ir īpaša 3D stikla drukāšanas tehnoloģija?

Īsumā – mēs varam drukāt optiskas lēcas arhitektoniskā mērogā.

Stikla pūšana, presēšana un liešana citu metožu starpā visas ir tiekušās uzlabot stikla izturību un funkcionalitāti. Taču spēja pielāgot stikla optiskās un mehāniskās īpašības ar augstu telpisko izšķirtspēju ražošanā joprojām ir nesasniegts mērķis.

Slāņveida stikla ražošana ļauj mums radīt struktūras, kurām ir ražošanas procesā ģeometriski un optiski pielāgojamas īpašības ar augstu telpisko izšķirtspēju. Mēs iepriekš esam eksperimentējuši arī ar krāsu gammām un apsvēruši veidus, kā krāsojums var ietekmēt ekoloģiskos raksturlielumus, it īpaši saules radiāciju enerģijas iegūšanai. Tā kā varam izstrādāt un ar 3D printeri izdrukāt sastāvdaļas ar dažādu biezumu un sarežģītām īpašībām (pretēji stikla pūšanai, ar kuru iekšējās īpašības atspoguļo ārējo formu), mēs varam kontrolēt saules caurlaidi. Citiem vārdiem sakot – atšķirībā no presēta vai pūsta stikla, kam noteikti būs gluda iekšpuse, drukātām detaļām var būt sarežģītas virsmas īpašības gan iekšpusē, gan ārpusē. Šādas īpašības var kalpot par optiskajām lēcām un nodrošināt sarežģītus gaismas kaustikas rakstus.

Šī iespēja ļauj drukāt sarežģītas optiskās lēcas – caurlaidīgas optiskās ierīces, kas var savākt vai izkliedēt gaismas staru kūli ar refrakcijas palīdzību. Šis projekts ir ļāvis mums labāk izprast printera noteiktos dizaina ierobežojumus, tostarp leņķus un motorizētās drukas iekārtas pagrieziena rādiusu, ar kuru ir iespējams veikt drukāšanu un joprojām saglabāt strukturālo integritāti. Grupa strādā arī pie tā, lai labāk izprastu drukāto objektu mehāniskās un optiskās īpašības.

The Mediated Matter Group sadarbībā ar MIT Stikla laboratoriju, kuru vada Pīters Houks (Peters Houk), un MIT Mašīnbūves departamentu pirmo stikla printeri izgatavoja 2015. gadā. Kopš tā laika mēs smagi strādājam pie printera nākamās paaudzes. Mūsu otrās paaudzes 3D stikla printeris turpina The Mediated Matter Group iepriekš aizsākto optiski caurspīdīgu struktūru slāņveida ražošanu, ieviešot būtiskas izmaiņas platformas uzbūvē un procesu kontrolē atbilstoši materiālu īpašībām. Mūsu mērķis bija radīt augstas precizitātes ražošanas platformu, kas spētu ražot stikla struktūras ar pielāgojamām, tomēr paredzamām mehāniskajām un optiskajām īpašībām. Ņemot vērā salīdzinoši augsto darba temperatūru un izmantotā materiāla viskozitāti, ražošanas procesā nepieciešamas padziļinātas zināšanas par stikla termodinamiskajām īpašībām platformas kontekstā. Šai jaunajai ražošanas platformai ir digitāli integrēta termiskās kontroles sistēma visos stikla veidošanas posmos, kas ir apvienota ar pavisam jaunu četru asu kustību kontroles sistēmu, kas nodrošina efektīvāku plūsmas kontroli, augstāku telpiskās precizitātes līmeni un ātrāku ražošanu ar pastāvīgu kausēta stikla liešanu līdz pat 30 kg.

5. Kas šajā projektā ir pats izaicinošākais?

Projektā ir vairāki izaicinājumi. Tas ir tehniski izaicinošs, jo mēs pirmo reizi izmantojam optiski caurspīdīga stikla 3D drukāšanu arhitektoniskā mērogā. Pats izaicinošākais šāda mēroga stikla drukāšanas aspekts (un ne tikai) ir tāds, ka, lai pielāgotu stikla mehāniskās un optiskās īpašības, tas jāapstrādā un jāuztur ļoti augstā temperatūrā. Lai stikls būtu tik plūstošs, ka to var padot pa sprauslu, materiāls jāuztur vairāk nekā 1000°C temperatūrā. Lai to nodrošinātu, printerim jābūt aprīkotam ar atsevišķām sildkamerām katram ražošanas procesa posmam – kausēšana, padeve, atlaidināšana utt.

Viena no karstākajām vietām uz mūsu planētas, kur reģistrēta pat 57°C temperatūra, ir Nāves ieleja Kalifornijā. Iedomājieties, ko nozīmē drukāt stiklu aptuveni 1000°С temperatūrā! Mēs to darām kopā ar stikla ekspertu komandu, kas ir apmācīta rīkoties ar materiālu īpaši rūpīgi – daži no viņiem pūš stiklu jau gadu desmitiem.

Lai uzbūvētu printeri, mums bija jāizstrādā un jāizgatavo individuālas sildkameras, kā arī programmatūra un tehniskās detaļas katram ražošanas procesa posmam – stikla kausēšana, padeve, atlaidināšana utt. Katram procesam ir sava kamera, katrai kamerai – noteikts temperatūras diapazons. Tādēļ tehniskais izaicinājums nosaka šā projekta būtību, kā arī tā kultūru – kā izgatavot nevainojamu kamīnu?

Otrs tehniskais izaicinājums pēc siltuma kontroles bija gaismas kontrole. Ar mūsu komandas spīdošo inženieru atbalstu mēs spējām nodrošināt ar kustībām kontrolētu vidi, kā arī sarežģītu saskarni, kas ļauj mums kontrolēt dinamiskos gaismas avotus, kas atrodas katrā kolonnā un spīd cauri drukātajam stiklam.

Trešais – un, iespējams, vislielākais izaicinājums – nebija tehnisks izaicinājums, bet gan izaicinājums savest kopā visdažādāko nozaru pārstāvjus: arhitektus, produktu dizainerus, inženierus mehāniķus, programmatūru izstrādātājus, ķīmiķus, materiālu zinātniekus utt. Komandas locekļi ir dažādu nozaru un akadēmisko aprindu pārstāvji, kuri apvienoja spēkus, lai nodrošinātu mūsu jaunā stikla printera debiju un tā pirmo iemiesojumu arhitektoniskā mērogā.

6. Ko Jūs ar savu instalāciju vēlaties likt apmeklētājiem Milānā redzēt, izjust un piedzīvot?

Darbību (lidošana, braukšana u. c.) bez objekta (lidmašīna, automobilis u. c.).

Mēs vēlamies sniegt pieredzi, neizmantojot tai nepieciešamo funkcionālo objektu – ceļojums bez transportlīdzekļa. Mēs vēlamies paust, kā būtu lidot vai braukt caur zvaigžņotu nakti bez jebkāda transportlīdzekļa. LEXUS TOMĒR izstādes vajadzībām mēs iztēlojāmies gandrīz nebeidzamu riteņiem līdzīgu gaismas atspulgu rindu, kuru kustības kontrolējot, mēs veicinātu cilvēku kustību kosmosā. Tā būs visaptveroša pieredze, kas ļaus izbaudīt mēness un planētu gaismu – kosmiska, kaustiska pieredze.

Mēs izpētījām tēmu TOMĒR caur gaismu, matēriju un kosmosu. Par gaismu: gaismai ir divējāda fiziskā daba – tā ir daļiņa, TOMĒR vilnis (Einšteins uzskatīja, ka gaisma ir daļiņa (fotons), bet fotonu plūsma – vilnis). Mēs vēlamies, lai izstādes apmeklētāji iepazītu šo divējādību nevis ar prātu, bet gan caur pieredzi. Par stiklu: stikls ir materiāls, kas atstaro un lauž gaismu, tas ir sens, TOMĒR moderns. Šajā izstādē mēs to parādām jaunā interpretācijā ar 3D printeri. Par kosmosu: mēs ceram, ka gaismas un matērijas kombinācija radīs sajūtu, ka cilvēks stāv stingri uz zemes, TOMĒR lidinās gaisā – sajūtu, ka cilvēks ir atbalstīts, TOMĒR spēj brīvi kustēties cauri gaismai. Kosmiska kaustikas forma.

Lai Jums nodrošinātu vislabāko Lexus pieredzi tiešsaistē, mēs un izvēlētie partneri mūsu vietnē izmantojam sīkdatnes. Ja Jūs turpināsiet pārlūkošanu nemainot iestatījumus, mēs pieņemsim, ka Jūs piekrītat visu Lexus tīmekļa vietnes sīkdatņu izmantošanai.

LASĪT VAIRĀK